Čo je katalyzátor

4

Čo je katalyzátor
Katalyzátor je zariadenie, ktoré používa katalyzátor na premenu troch škodlivých zlúčenín vo výfukových plynoch z auta na neškodné zlúčeniny. Tri škodlivé zlúčeniny sú:
-Hydľovodíky VOC (vo forme nespáleného benzínu, produkujú smog)
-Oxid uhoľnatý CO (je jedom pre akúkoľvek vzduchom dýchajúcu animu)
- Oxidy dusíka NOx (vedú k smogu a kyslému dažďu)

Ako funguje katalyzátor?
V katalyzátore je katalyzátor (vo forme platiny a paládia) nanesený na keramickú plást, ktorý je uložený v obale podobnom tlmiči výfuku pripojenom k ​​výfukovej trubici. Katalyzátor pomáha premieňať oxid uhoľnatý na oxid uhličitý (CO na CO2). Premieňa uhľovodíky na oxid uhličitý (CO2) a vodu. Tiež prevádza oxidy dusíka späť na dusík a kyslík.


Čas zverejnenia: Aug-11-2020